Go directly to content

Påverkan från ASC: IKEA:s åtagande för hållbart fiske

IKEA:s pågående resa mot mer hållbar mat började 2015 när företaget introducerade ett vegetariskt alternativ till de populära köttbullarna och därefter flyttade sitt fokus mot fisk och skaldjur från hållbara källor.

Ola Nyrinder, hållbarhetsansvarig för IKEA Foods, berättar att med över 680 miljoner kunder över hela världen har företaget både en möjlighet men också ett ansvar att uppmuntra till hållbara vanor.

Garanti för kunder över hela världen

“IKEA vill bidra till en positiv utveckling. Vi vet att kunder blir alltmer intresserade av hållbarhetsfrågor, som att känna till var maten kommer från och om den är hållbart producerad”, sa Ola. “Fisk och skaldjur, i synnerhet lax, är en viktig del av svensk och skandinavisk kultur och tradition. Därför var det ett naturligt steg för oss att säkerställa att fisk och skaldjur som vi serverar och säljer till våra kunder hanteras på ett ansvarsfullt sätt.”

Men IKEA behövde en garanti för att deras fisk och skaldjur kom från hållbara producenter och odlare, så att de kunde lämna samma garanti till sina kunder. Detta var ingen lätt uppgift att hantera, med över 430 IKEA-restauranger på 52 marknader världen över.

ASC-programmet kunde bidra med de garantier som behövdes för odlad fisk och skaldjur, samtidigt som man täckte flera andra områden inom vattenbruk.

 “Det stabilaste och mest trovärdiga programmet”

“ASC verkade vara det mest stabilaste och trovärdiga programmet för vattenbruk”, sa Ola. “Dess standarder ställer krav på både miljömässiga och sociala frågor och spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) ger dessutom öppenhet och spårbarhet genom hela leveranskedjan.”

Därför bestämde sig IKEA för att bara köpa in fisk och skaldjur som var ASC- eller MSC-certifierade. Med många butiker och en stor efterfrågan på lax är detta ett åtagande som har krävt både hårt arbete och samarbete.

 “Starkt samarbete”

“Vi samarbetade nära med ASC för att identifiera producenter i olika regioner som antingen var certifierade eller som arbetade mot att bli certifierade”, sa Ola. “Framgången med strategin beror till stor del på det starka samarbetet mellan IKEA, ASC, leverantörer och affärspartner.”

ASC-märket är också viktigt för IKEA eftersom den kommunicerar hållbarhetsåtagandet inom vattenbruk på ett ärligt och trovärdigt sätt till kunderna.

“Alla på IKEA arbetar för vårt åtagande om certifierad fisk och skaldjur och ASC-märket hjälper oss att visa för våra kunder att vår sjömat är ansvarsfullt producerad”, sa Ola.

Inte bara hållbarhet

“Ett viktigt mål för oss är att våra butiker ska uppnå MSC:s och ASC:s spårbarhetscertifiering av leveranskedjan så att de kan använda deras märken på sina lokala menyer. Detta är ett stort åtagande med så många butiker och något som vi arbetar på löpande – till exempel har våra butiker i Marocko, Jordanien och Kuwait certifierats nyligen”. Spårbarhetscertifiering kräver att alla som säljer ASC-märkta fisk och skaldjur och som använder ASC:s märke gör det på korrekt sätt, med full spårbarhet och öppenhet. På så sätt kan ASC:s märke behålla sin trovärdighet så att företag som IKEA kan använda den för att visa sina egna åtaganden om fisk och skaldjur från hållbara källor.

Arbetet mot spårbarhetscertifiering pågår hela tiden, tillsammans med utvecklingen av IKEA:s hållbarhetsstrategi. ASC-programmet passar väl in i strategin enligt Ola. “Vår övergripande strategi för mat gäller inte bara hållbarhet utan den inkluderar också sunda levnadsvanor, att vara klimatpositiv och bidra till en positiv miljöpåverkan över hela vår värdekedja. ASC-certifierad sjömat är ett viktigt steg mot att nå de mål vi har satt upp i planen.”

Confidental Infomation