Go directly to content

För dig som företagare

Företag väljer ASC-programmet eftersom deras kunder känner till märkningen och litar på den. Läs mer om vår spårbarhetscertifiering och de tjänster vi erbjuder våra partners.

Arbetar du med förädling av fisk, skaldjur och annan sjömat? Är du återförsäljare, har ett eget varumärke eller vill börja köpa och sälja ASC-certifierade produkter?

Läs mer om hur ASC-märkningen kan stärka din ställning och vilka krav du behöver uppfylla för att visa att du stödjer de ASC-certifierade odlarna.

Varför ska du välja ASC-certifierad sjömat?

Våra partners i leverantörskedjor runt om i världen driver på en förändring i riktning mot mer hållbart producerad sjömat. Med ASC-märkningen kan du visa kunderna att fisken och skaldjuren i dina produkter kommer från ansvarsfulla odlingar vilket både stärker din ställning och ger dig flexibilitet vid inköp.

Försäljning

ASC-märkningen är välkänd och har både konsumenternas och branschens förtroende världen över. Det skapar bättre möjligheter för dig att öka försäljningen av fisk- och skaldjursprodukter.

Kvalitetssäkring

Med ASC-märkningen kan du vara säker på att din produkt kan spåras hela vägen tillbaka till garanterat ansvarsfulla odlingar.

Leveranssäkerhet

ASC ger dig ökad flexibilitet och leveranssäkerhet, eftersom vårt nätverk ger tillgång till certifierad sjömat av olika arter från världens alla hörn.

ASC är den mest erkända certifieringen av odlad sjömat.

Enligt vår konsumentundersökning känner i genomsnitt 75 procent av konsumenterna på 12 marknader förtroende för ASC-märkningen.

Certifiera din verksamhet

På sin väg från odling till bord kan sjömatsprodukterna passera många händer, med komplexa leveranskedjor som följd. Genom att efterleva kraven i ASC:s spårbarhetscertifiering visar du kunder och slutkonsumenter att dina produkter kan spåras hela vägen tillbaka till ASC-certifierade odlingar, samtidigt som de hela tiden har hållits åtskilda från icke-certifierad sjömat. Här beskriver vi de olika stegen du behöver följa för att få ditt företag certifierat genom en tredjepartsrevision.

Läs mer

Vår standard

Vår spårbarhetsstandard visar att det finns spårbarhet och åtskillnad genom hela leveranskedjan, från certifierade odlingar till färdig ASC-märkt produkt.

Läs mer (på engelska)

Confidental Infomation