Go directly to content

Våra standarder

ASC:s standarder för ansvarsfull sjömatsodling har stränga krav som sporrar odlare att driva sin verksamhet med omsorg, inte bara om fisken utan också om miljön och människorna på och runt anläggningen. Du är här:

Våra standarder grundas på bästa praxis och välgrundad vetenskap. De är mätbara samt mått- och prestationsbaserade och kan tillämpas på odlingssystem världen över, oavsett plats, typ och verksamhetens storlek. De har tagits fram av fler än 2 000 experter på vattenbruk som en gång samlades i en serie rundabordssamtal för olika intressenter, de så kallade Aquaculture Dialogues.

Våra standarder

på engelska

ASC:s standarder fokuserar på hur odlingarna påverkar både miljö och samhälle.

Miljö

Odlingarna måste visa att de bryr sig om miljön genom att uppfylla stränga krav för att minska verksamhetens miljöpåverkan. De ska också ta väl hand om fisken och de andra arter som odlas, med ansvar även för det djuren konsumerar – från foder till eventuella mediciner.

Samhälle

Odlingarna behöver ha säkra arbetsförhållanden och ta väl hand om sina anställda, men också visa samma omsorg om sina grannar och kringliggande samhällen.

Läs mer om våra standarder

ASC-standardernas trovärdighet

Standarderna har tagits fram i enlighet med riktlinjer från FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) och ISEAL:s Codes of Good Practice för att garantera en trovärdig, inkluderande och transparent process. Du kan läsa mer om hur vi tar fram och utvecklar standarder på sidan för programförbättringar.

Om du har frågor om eller feedback på någon av ASC:s standarder eller vill ha en papperskopia av offentliga sammanställningar, standarder eller tillhörande material kan du kontakta vårt Standards and Science Team på standards@asc-aqua.org.

Avvikelseförfrågan och tolkningsplattform

En avvikelseförfrågan (Variance Request, VR) är en begäran om att göra en lokal anpassning av något av ASC-standardens krav, utan att förlora kravets ursprungliga syfte.

Tolkningsplattformen är en sökbar databas med alla avvikelseförfrågningar och tolkningsfrågor (Questions for Interpretation, QA) som har kommit in till ASC. Avvikelseförfrågningarna har gjorts offentliga för att skapa en mer enhetlig förståelse och tillämpning av ASC:s standarder samt krav för certifiering och ackreditering (Certification Accreditation Requirements, CAR).

Avvikelseförfrågan och tolkningsplattform

Certifiering av fler arter

Finns det några andra arter du tycker att ASC borde ha en certifieringsstandard för? Kontakta oss i så fall gärna på standards@asc-aqua.org och berätta mer.

New Species request form

Dokumentarkiv för ASC:s olika standarder

Här hittar du äldre versioner av ASC:s standarder och de översättningar som finns till olika språk. Tänk dock på att de äldre versionerna bara fungerar som referensmaterial!

Confidental Infomation