Go directly to content

Ansvarsfullt odlad sjömat

Välj produkter med det gröna märket, för både din och planetens skull

Varför ska du välja ASC?

Vi är en resultatorienterad icke-statlig organisation som tar fram stränga standarder för odling av fisk och skaldjur. Standarderna omfattar hela kedjan, från tillverkning av fiskfodret till själva odlingen. De säkrar också spårbarheten genom hela leverantörskedjan, fram till det att produkten hamnar i butik. Det gör att du alltid kan vara säker på att du gör ett ansvarsfullt val.

Om du älskar sjömat vet du att:

Det är bra för dig

ASC-certifierade produkter odlas på ett ansvarsfullt sätt för att vara både goda och nyttiga.

Det är bra för planeten

ASC-odlare skyddar inte bara miljön runt odlingen, utan värnar också om de anställda och lokalsamhället.

Vad är poängen med att certifiera odlingar?

Odling av fisk, skaldjur och annan sjömat kallas också för akvakultur eller vattenbruk. I dag står odlingen för mer än hälften av den sjömat som äts i världen. Den har en viktig roll genom att förse jordens snabbt växande befolkning med nyttigt protein till överkomligt pris. Men som all annan livsmedelsproduktion påverkar den sin omgivning och måste utföras på ett ansvarsfullt sätt.

En standard för odlad sjömat

ASC utvecklar och förvaltar branschens mest krävande standarder. Odlingarna behöver uppfylla högt ställda krav inom områden som miljö, arbetsförhållanden, djurskydd och påverkan på det kringliggande samhället.

Standarderna är viktiga för ASC-odlingarnas framtidssäkring. Dessutom bidrar de till en positiv utveckling inom en växande bransch, där miljarder människor världen över får både näring och arbetstillfällen.

Vår målsättning

Vi ser framför oss en värld där odlingen av fisk, skaldjur och annan sjömat är en viktig källa till livsmedel, samtidigt som den hjälper människor och samhällen världen över och minimerar sin egen negativa miljöpåverkan.

Så går det till

Vi arbetar för att förändra odlingen av fisk och skaldjur så att den blir hållbar för framtiden. Det gör vi genom ett växande antal ASC-certifierade odlingar som uppfyller stränga krav på miljömässig och social hållbarhet.

Confidental Infomation