Go directly to content

Så blir du certifierad: företag

Leverantörer av sjömat kan certifieras enligt vår spårbarhetsstandard. Läs mer om hur du gör för att ansöka om certifiering nedan.

Arbetar du med förädling av fisk, skaldjur och annan sjömat? Är du återförsäljare eller leverantör och vill hantera ASC-certifierade produkter? Då behöver du certifieras enligt vår spårbarhetsstandard.

Genom certifieringen visar du dina partners i leverantörskedjan att dina certifierade produkter kan identifieras, hålls åtskilda och kan spåras tillbaka till en annan certifierad verksamhet.

 

 

 

 

 

Certifiera din verksamhet

Vår spårbarhetscertifiering utförs som tredjepartcertifiering. Det innebär att bedömningen av efterlevnaden görs av oberoende organ för bedömning av överensstämmelse (Conformity Assessment Bodies, CAB). Genom certifieringen visar du dina partners i leverantörskedjan att dina certifierade produkter kan identifieras, hålls åtskilda och kan spåras tillbaka till en annan certifierad verksamhet.

Läs certifieringsdokumenten

Här kan du bekanta dig med relevanta dokument för spårbarhetscertifiering, MSC:s standard för spårbarhet och ASC:s spårbarhetsmodul.

Jämför certifieringsföretag

Kontakta ackrediterade certifieringsföretag för att få mer information och offerter. ASC rekommenderar starkt att du begär offert från mer än ett företag.

Välj certifieringsföretag

Skriv kontrakt med ett ackrediterat certifieringsföretag, bestäm ett datum för revisionen och förbered inför bedömningen.

Genomför revisionen

En behörig revisor bedömer om företaget följer standardens principer och krav.

Beslut om certifiering

Certifieringsföretaget fattar därefter sitt beslut och laddar upp en slutlig rapport i ASC:s databas. Vid positivt beslut laddas även certifikatet upp i databasen.

Gratulerar!

När certifikatet väl finns på webben kan dina sjömats- eller foderprodukter börja säljas som ASC-certifierade och ditt företag visas vid sökning i ”Hitta en leverantör” på ASC:s hemsida.

De olika stegen beskrivs i vår kom-igång-guide.

 LADDA NED KOM-IGÅNG-GUIDEN (på engelska)

Vad är certifieringsföretag?

Certifieringsföretagen kallas också organ för bedömning av överensstämmelse (CAB). De är helt oberoende av ASC.

och måste bevisa för en annan oberoende organisation, Assurance Services International (ASI), att de har den kompetens som krävs för att genomföra bedömningar enligt våra standarder. Revisorerna ska dessutom delta i standardspecifika utbildningar och måste godkännas i en obligatorisk examination.

Efter ackrediteringen övervakar ASI att certifieringsföretaget fortsätter att följa våra krav för certifiering och ackreditering (Certification and Accreditation Requirements, CAR).

Börja din resa mot certifieringen genom att jämföra oberoende certifieringsföretag (CAB) på ASI:s webbplats:

 JÄMFÖR CERTIFIERINGSFÖRETAG

Läs mer om vår spårbarhetsstandard

Med vår spårbarhetscertifiering kan ett företag visa att man har processer och rutiner för identifiering, åtskillnad och spårbarhet.

LÄS MER (på engelska)

Confidental Infomation