Go directly to content

ASCs strategi

Vår Vision

En värld där vattenbruket bidrar till en global matförsörjning och social välfärd med minsta möjliga miljöpåverkan

Vårt Uppdrag

Att driva på utvecklingen mot ett mer långsiktigt hållbart och socialt ansvarsfullt vattenbruk gernom att använda effektiva markandsmekanismer som skapar mervärde längs hela värdekedjan

Aquaculture Stewardship Council (ASC) är en oberoende, internationell, icke-vinstdrivande organisation som driver ett certifierings- och miljömärkningsprogram för ansvarsfull odling av fisk och skaldjur. Vår främsta roll är att förvalta de globala standarder för ansvarsfullt vattenbruk som tagits fram genom WWF Aquaculture Dialogues.

ASC:s certifieringsprogram uppmuntrar ansvarsfulla vattenbruksmetoder och skapar förändring genom fyra kopplade initiativ:

  • ASC:s standarder, som bedömer om odlingar bedrivs på ett ansvarsfullt sätt
  • Användningen av ASC logotyp som hjälper konsumenterna att göra ansvarsfulla val
  • Tillsammans med kommersiella partners, skapa tillgång och efterfrågan  av ASC-certifierade fisk- och skaldjursprodukter
  • Samarbeta med partners och andra icke-statliga organisationer för att öka efterfrågan på certifierade fisk- och skaldjursprodukter genom konsumenternas köpbeslut

Skapa efterfrågan genom ASC-logotypen

Användning av ASC-logotypen är en viktig del av vårt arbete för att driva vattenbruksnäringen mot ökad hållbarhet. Logotypen ger företag en konkurrensfördel och är ett intyg på att de engagerar sig för och bidrar till   ansvarsfullt odlade fisk- och skaldjursprodukter.

ASC-logotypen är ett tydligt budskap  att  fisk- eller skaldjursprodukten odlats på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt, och hjälper konsumenter att hitta det bästa valet för odlad fisk- och skaldjur. Det ger konsumenter möjlighet att aktivt stödja odlare som delar deras värderingar om ansvarsfullt vattenbruk, och ger en  försäkran att deras inköp har producerats med minimal inverkan på samhället och miljön, och att produkten är fullständigt spårbar tillbaka till en välskött odling.

Varje gång en certifierad produkt köps växer efterfrågan på ansvarsfullt vattenbruk, vilket uppmuntrar andra odlingar att certifiera sig.

Confidental Infomation