Go directly to content

Ansvarsfullt fiskfoder

Fodret som används i fiskodling kommer traditionellt sett från olika källor, inklusive vildfångad fisk, som var och en har sin egen påverkan. Så här ser vi till att allt foder kommer från ansvarsfulla och hållbara källor. 

Ett vanligt problem när det gäller vattenbruk är att de flesta fiskar äter andra fiskar. Vildfångad fisk är en av många ingredienser som kan användas i foder, och den del av fodret som kommer från vildfångad fisk har minskat i flera årtionden. ASC kräver att varje ingrediens i det foder som används av certifierade odlingar  kommer från ansvarsfulla källor.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har mängden vildfångad fisk som används i foder minskat sedan 1990-talet. När vildfångad fisk används kommer den i allt större utsträckning från biprodukter som tidigare skulle ha slängts – upp till 35 % av fiskbaserat foder (fiskmjöl) kommer idag från sådana källor. FAO menar att det finns en ”tydlig och nedåtgående trend” i användningen av fiskmjöl och fiskolja i foder för odlad fisk och odlade skaldjur.

Hur ASC arbetar för ett hållbart foder
Fiskmjöl eller fiskolja som används i foder kan bidra till överfiske. Och när du står i mataffären och tittar på ett paket med odlad lax kan du inte veta om den aktuella odlingen använder foder från ohållbara källor.

ASC standard omfattar inte bara de direkta konsekvenserna av fiskodlingen. ASC certifierade odlingar måste använda ett foder med fiskmjöl eller fiskolja som kan spåras tillbaka till ett hållbart fiske.

Andra ingredienser än fisk i foder
Det finns också andra ingredienser i fodret, och vissa av dem kan användas mer när fiskmjöl och fiskolja används mindre. Några av de vanligaste är vete, ris, palmolja, raps och soja.

Alla dessa ingredienser kan också ha en miljömässig eller social påverkan. Vissa av dem är välkända, till exempel palmolja som är kopplad till skövling av regnskogar. ASC:s standard för foder kräver att alla ingredienser som utgör mer än 1 % av fodret måste vara spårbara och ha ett ansvarsfullt ursprung. Ansvarsfullt ursprung betyder inte bara miljömässigt hållbart – precis som med alla ASC:s standarder omfattar det även socialt ansvar, till exempel rättvis behandling och rättvisa löner för arbetare.

Framtidens foder
Det är mycket troligt att användningen av vildfångad fisk som foder kommer att fortsätta att minska. Vattenbruksnäringen är snabb att ta till sig ny teknik och utveckling, och många foderföretag är redan pionjärer när det gäller nya proteinkällor för fiskfoder, som till exempel insekter och sådant som odlats i laboratorier.

När dessa ingredienser används i större utsträckning kan de naturligtvis ha en egen påverkan. Men precis som alla ingredienser kommer de att omfattas av ASC:s standard för foder.

Stöd en ansvarsfull odling:
Att minska industrins användning av vildfångad fisk är bra, men det finns mycket mer man kan göra för att se till att fisken odlas på ett ansvarsfullt sätt. Genom att köpa fisk- och skaldjursprodukter med ASC-märket kan du vara säker på att du stöder ansvarsfulla odlingar.

Confidental Infomation