Go directly to content

Antibiotikanvändning

Att förhindra fiskodlare från att använda antibiotika i förebyggande syfte bidrar till att stoppa spridningen av antibiotikaresistens – en av de största riskerna för människors hälsa.

ASC tillåter inte godtycklig användning av antibiotika. Att förbjuda användningen av antibiotika i förebyggande syfte hjälper till att stoppa spridningen av antibiotikaresistens, som har visat sig vara en av mänsklighetens största hälsoutmaningar under 2000-talet. Antibiotika kan användas på ett olämpligt sätt inom många olika delar av livsmedelsindustrin för att förebygga sjukdomar innan de uppstår eller för att främja tillväxt.Men ju mer antibiotika som används, desto högre sannolikhet för att bakterier utvecklar resistens mot dem, vilket innebär att det endast ska användas när det är absolut nödvändigt. ASC-förbudet uppmuntrar också odlare att hitta mer ansvarsfulla sätt för att förebygga sjukdomar och för att främja fiskens hälsa.

ASC-standarderna säkerställer att fiskodlare begränsar användningen av antibiotika och övervakar vattenkvaliteten och fiskens hälsa. ASC-certifierade räkodlare får inte använda antibiotika överhuvudtaget på räkor som är ASC-märkta. ASC-certifierade odlare får endast använda antibiotika/läkemedel efter att en kvalificerad veterinär eller ansvariga för fiskhälsan har diagnostiserat en sjukdom.

För att förhindra risken att bakterier utvecklar resistens finns dessutom vissa antibiotika som aldrig får användas på en ASC-certifierad odling. Dessa är antibiotika som Världshälsoorganisationen (WHO) har klassificerat som så ”kritiskt viktiga” som medicin för människor att den inte får överanvändas.

ASC-certifierade odlingar måste upprätta en bredare hälsoplan för sina fiskar, där man tittar på saker som god biologisk mångfald under fiskodlingen, överlevnad och hälsan hos odlad fisk, vattenfiltrering, ursprung och tillståndet hos unga fiskar. Genom att uppmuntra denna helhetssyn på fiskens hälsa kan odlingarna bli mindre beroende av antibiotika.

Om du vill läsa mer om de specifika indikatorerna/kraven och annan information som finns i någon av ASC-standarderna för arter, rekommenderar vi att du laddar ner de standarder som du är intresserad av. Alla 11 ASC-standarder för arter hittar du här.

Belöna ansvarsfulla odlare: Titta efter ASC märkningen
Om du,vill handla och äta fisk- och skaldjursprodukter som odlats med omsorg av odlare som använder läkemedel på ett ansvarsfullt sätt, håll utkik efter ASC-märket när du handlar och äter ute. Och om det inte finns där – fråga varför!

Confidental Infomation