Go directly to content

Foder

Ansvarsfull laxodling handlar inte bara om att minimera  påverkan i och runt själva odlingen. Det är också viktigt att minska påverkan av fodret som ges till laxen.

På ASC har vår standard för lax flera krav på ansvarsfullt inköp av foder, men det är en så viktig fråga att ASC 2021 lanserade en separat standard för foder, tillämplig på alla ASC-certifierade odlingar och fodertillverkare. Denna standard kommer att skärpa kraven om de miljömässiga och socialt ansvarsfulla inköp av foder hos ASC-odlingar ytterligare. Men varför är den här frågan så viktig?

En av de vanligaste kritiken mot laxodling är att eftersom lax i det vilda äter mer protein än de producerar, är odlingen ineffektiv och leder till att pressen ökar på vilda bestånd av fisk som används i fodret.

Hur mycket vildfångad fisk används i laxodling?

En studie som undersökte den här frågan drog slutsatsen att odling av lax och öring producerar lika mycket biomassa som de använder. Det här är naturligtvis ett komplext område som man bör fortsätta studera, men laxodlingar har arbetat hårt för att förbättra effektiviteten och minska påverkan på vilda bestånd.

Detta gäller även för vattenbruksnäringen i stort, eftersom mängden vildfångad fisk som används i foder har minskat sedan 1990-talet, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Några fler goda nyheter från FAO: när vildfångad fisk används kommer den i allt högre grad från biprodukter som tidigare skulle ha slängts – upp till 35 % av fiskmjölet (som den fiskbaserade ingrediensen i fodret kallas) kommer från dessa källor. Vidare menar FAO att det finns en “tydlig och nedåtgående trend” i användningen av fiskmjöl och fiskolja i foder för odlad fisk och odlade skaldjur.

Hur ASC arbetar för ett hållbart foder
Fiskmjöl eller fiskolja som används i foder kan bidra till överfiske. Och när du står i mataffären och tittar på ett paket med odlad lax kan du inte veta om den aktuella odlingen använder foder från ohållbara källor.

ASC standard omfattar inte bara de direkta konsekvenserna av fiskodlingen. ASC certifierade odlingar måste använda ett foder med fiskmjöl eller fiskolja som kan spåras tillbaka till ett hållbart fiske.

Andra ingredienser än fisk i foder
Det finns också andra ingredienser i fodret, och vissa av dem kan användas mer när fiskmjöl och fiskolja används mindre. Några av de vanligaste är vete, ris, palmolja, raps och soja.

Landbaserade ingredienser

Den minskade användningen av fiskmjöl och fiskolja har lett till en annan sorts kritik av odlad lax, nämligen att den förlitar sig för mycket på ingredienser som soja och palmolja, som kommer med sina problem och utmaningar

I nuläget är påverkan från vattenbruk på landbaserade ingredienser liten jämfört med andra delar av livsmedelsindustrin – runt 4 % av all landbaserat foder som används för djurproduktion går till vattenbruk enligt en studie.

Självklart är detta ingen anledning att luta sig tillbaka, särskilt då vattenbruk är en växande näring. ASC Foderstandard  kräver därför  att alla ingredienser, vare sig de är land- eller havsbaserade och som utgör mer än 1 % av ett foder, måste vara spårbara och ansvarsfullt producerade. ASC delar oron över den ohållbara användningen av soja, och det är anledningen till att ASC-certifierade laxodlare (och faktiskt alla ASC-certifierade odlare) bara får använda foder från tillverkare som kan bevisa att de använder soja (eller palmolja, ris, eller raps) från hållbara källor.

Confidental Infomation