Go directly to content

Klimatförändringar och vattenbruk

Fisk som odlats på ett ansvarsfullt sätt har en viktig roll i kampen mot klimatförändringar – och genom att köpa ASC-certifierade fisk- och skaldjur kan du bidra.

ASC arbetar för  att minska de negativa  miljömässiga och  sociala konsekvenserna av vattenbruk, och klimatförändringar är förstås en stor del av detta. Våra standarder kräver att odlingarna kontrollerar sin energianvändning och sina utsläpp.

Fisk- och skaldjurs låga koldioxidavtryck
Om du vill minska din påverkan på miljön från din kost kan fisk vara ett alternativ till rött kött

Minska miljöpåverkan från odlad fisk
Likt annan livsmedelsproduktion kan fisk- och skaldjursodlingar också ha både negativa miljömässiga och sociala effekter. Dessa kan orsakas av vattenanvändning, föroreningar eller överanvändningen av kemikalier och läkemedel. Hur ska du som konsument som vill bidra till en ansvarsfull matproduktion kunna besluta vad du ska köpa och äta?

Titta efter ASC-märkningen. Endast produkter från fiskodlingar som kan visa att de minimerar sin miljömässiga och sociala påverkan, kan uppnå våra standarder och bli ASC-certifierade. Och endast certifierade fisk- och skaldjursprodukter kan bära ASC:s logotyp.

Vi sätter standarder och övervakar en oberoende certifieringsprocess för att säkerställa att alla fisk- och skaldjursprodukter du köper och äter har producerats på ett ansvarsfullt sätt utan att skada lokalsamhällen, arbetare eller miljö. ASC-certifierade odlingar måste uppfylla våra standarder som omfattar en rad miljömässiga och sociala faktorer, som till exempel:

  • begränsad användning av läkemedel och kemikalier
  • hårda begränsningar av antibiotikaanvändning
  • kontroll av vattenföroreningar och påverkan på havsbotten
  • skydd av biologisk mångfald och viktiga livsmiljöer
  • kontroll av fiskodlingars energianvändning och utsläpp
  • rättvis lön och behandling av medarbetare
  • goda relationer med grannar

Dagens försörjningskedjor för livsmedel är komplicerade, vilket innebär att den verkliga påverkan av dina fisk- och skaldjursprodukter även innefattar den påverkan fiskfodret som används har. Vi arbetar med att utveckla en tydlig standard för att se till att allt foder kommer från ansvarsfulla källor. Läs mer om de krav som ASC:s ställer på foder.

Våra standarder utvecklas av experter från industrin, forskarvärlden och miljöorganisationer. Kraven uppgår till flera hundra, och alla krav granskas av oberoende expertgrupper. Resultaten publiceras sedan för offentligt samråd. Vi är helt öppna när det gäller våra standarder, processer och certifierade odlingar – du hittar all information på den här webbplatsen. ASC märkningen intygar att fisk- och skaldjur kommer från en ansvarsfull odlare.

Gör din del: Titta efter märket!
Det kan vara svårt att försöka vara en miljömedveten konsument – det finns så mycket information där ute men det är inte alltid lätt att välja rätt.  Men du kan i alla fall välja odlad fisk- och skaldjur på ett enkelt sätt – titta efter ASC-märket!

Confidental Infomation