Go directly to content

Hur skyddar vi fiskens välbefinnande?

Endast vattenbruk som behandlar djur, medarbetare, sina grannar och det omgivande ekosystemet med respekt kan bli ASC certifierade.

Att skydda djurens hälsa och välbefinnande i alla typer av jordbruk är en fråga som alla kan vara överens om. Det finns också många överlappningar mellan ansvarsfulla miljömetoder och god djurvälfärd, vilket innebär att det som är bra för miljön också ofta är bra för fisken.

ASC-standarderna innehåller ett antal krav som främjar djurens hälsa och välbefinnande.

 • regelbundet reviderade planer för förvaltningen av fiskhälsan
 • regelbundna besök av kvalificerade veterinärer
 • hårda krav på regelbunden övervakning och upprätthållande av vattenkvaliteten
 • förbud mot användning av antibiotika i förebyggande syfte, vilket innebär att odlingarna måste hålla fisken frisk på naturliga sätt
 • noggranna undersökningar av alla oförklarliga eller oväntade fall av fiskdöd
 • krav på fisktäthet för pangasius
 • förbud mot att döda utrotningshotade däggdjur eller fåglar på eller i närheten av odlingen

Men eftersom detta är ett så viktigt ämne vill vi gå ännu längre genom att ta fram särskilda hälso- och välfärdsrelaterade krav som kommer att ingå i vår kommande odlingsstandard, som gäller för alla ASC-certifierade odlingar. Fiskodlare måste uppfylla dessa välfärdsindikatorer för att få en ASC-certifiering.

Fiskvälfärd är fortfarande ett relativt nytt forskningsområde och det finns många saker som vi fortfarande inte vet – men forskningen går snabbt framåt, och ASC både använder sig av och bidrar till denna forskning.

För att ta fram de nya kraven har en ”teknisk arbetsgrupp” bildats – den består av akademiker, fiskodlare, branschmedlemmar, och miljö- och djurskyddsgrupper som kommer att använda sig av den senaste forskningen, offentliga samråd, samt sina egna erfarenheter för att ta fram krav för fiskvälfärd.

Arbetsgruppen kommer att titta på många olika aspekter av vattenbruket som kan påverka välfärden.

 • transporter
 • hantering
 • rätt fisktäthet, till exempel inte för många eller för få
 • vattenkvalitet
 • slaktmetoder

ASC har också ett nära samarbete med partnerorganisationer för att samla in mer information och bedriva mer forskning om fiskhälsa och välfärd. Det finns till exempel mycket lite kunskap om vad som är den mest ansvarsfulla metoden för bedövning och slakt av pangasius. ASC ingår i ett forskningskonsortium som undersöker detta i Vietnam. Det finns fortfarande mycket att lära om djurvälfärd inom vattenbruksnäringen, och ASC vill  bidra till utvecklingen.

Mer information finns på vår projektsida om fiskens välbefinnande.

Confidental Infomation