Go directly to content

Hantering av sjukdomar och parasiter

ASC arbetar för att se till att bästa praxis följs vid övervakning av fiskhälsa och behandling av sjukdomar 

Fiskar kan drabbas av sjukdomar, precis som människor. Fisksjukdomar och parasiter förekommer naturligt och kan drabba både vild och odlad fisk. Även på de bäst skötta odlingarna kan det uppstå sjukdomar. Regelbunden övervakning av fiskarna kan hjälpa till att de förblir friska, men – precis som för människor – kan det finnas tillfällen när det är nödvändigt med behandling.

Hur vi hjälper till
ASC-standarderna säkerställer att medicinska behandlingar utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt och att ett lämpligt antal behandlingar används. Eftersom vetenskapen om djurens välfärd och välbefinnande ständigt utvecklas har vi också inlett ett projekt om fiskvälfärd

När det gäller arter som lax kan sjukdomar och parasiter överföras från en odling till en annan eller till vilda bestånd i samma område. I dessa fall kräver ASC att laxodlare deltar i ett system för områdesbaserad förvaltning (OBF) för att hantera sjukdomar och resistens mot behandlingar. Detta kräver att odlingar samarbetar, utbyter information med varandra och samordnar hur de fyller upp burarna med fisk och hur de använder läkemedel.

Stöd ansvarsfulla odlare: Titta efter ASC märkningen!
Om du vill handla och äta fisk- och skaldjursprodukter som odlats med omsorg av odlare som använder läkemedel på ett ansvarsfullt sätt, håll utkik efter ASC-märket när du handlar och äter ute. Och om det inte finns där – fråga varför!

Confidental Infomation