Go directly to content

Vattenbruk i en global matproduktion

Odlad fisk spelar en viktig roll att tillhandahålla mat till en växande global befolkning utan att skada planeten – så länge det görs på ett ansvarsfullt sätt 

Världens befolkning har fyrdubblats under de senaste 100 åren och beräknas uppnå 10,9 miljarder människor vid slutet av århundradet, enligt FN. Att säkra livsmedelstillgången är en stor utmaning.

En ytterligare svårighet är den påverkan vi människor kan ha på miljön och på klimatförändringarna, något som matproduktionen också bidrar till.

Så hur ser vi till att alla människor får tillgång till mat samtidigt som vi minskar vår påverkan på miljön till en hållbar nivå och skyddar jorden för framtida generationer?

Det ansvarsfulla vattenbrukets roll
Dessa frågor är svåra och vi kommer att behöva göra mycket för att minska vår påverkan på miljön, minskar överfisket, samtidigt som jordens befolkning ökar.

Vattenbruk går flera tusen år tillbaka, men det har endast tagit fart som en industri under de senaste åren, delvis på grund av den tekniska utvecklingen och delvis som svar på det ökade trycket på världens vilda fiskbestånd.

Cirka 33 % av vilda fiskbestånd har redan uppnått sin biologiska gräns på grund av destruktiva fiskemetoder och överfiske. Det betyder att dessa bestånd inte hinner reproduceras  och ges tillräckligt med tid för tillväxt innan de fiskas på igen.

Vattenbruken producerar redan över hälften den fisk- och skaldjur som konsumeras i världen  — och andelen ökar för varje år. enligt FN utgör fisk- och skaldjur  hälften av de animaliska proteiner som äts i många utvecklingsländer, särskilt på små önationer.

Driva vattenbruk på rätt sätt: ASC:s roll
Precis som med all annan livsmedelsproduktion kan fisk- och skaldjursodlingar ha negativa miljömässiga och sociala konsekvenser . Dessa kan orsakas av vattenanvändning, föroreningar eller överanvändningen av kemikalier och läkemedel. Så om vattenbruken ska bidra till att lösa världens växande behov av mat, måste de drivas på ett ansvarsfullt sätt.

ASC bildades för att hjälpa vattenbruket att bli en viktig del av livsmedelsförsörjningen för den växande världsbefolkningen. Vi sätter standarder och övervakar en oberoende certifieringsprocess för att säkerställa att alla ASC-märkta fisk-och skaldjursprodukter du köper och äter har producerats på ett ansvarsfullt sätt utan att skada lokalsamhällen, arbetare eller miljön.

 Gör din del: Titta efter märket!
Om du vill bidra  till ansvarsfullt odlade fisk-och skaldjursprodukter  – titta efter ASC-märkningen när du handlar eller äter ute. Och om den inte finns där – fråga varför!

Confidental Infomation