Go directly to content

Påverkan från ASC: Ostronodlare i regionen Miyagi, Japan

Jordbävningen i Tohoku 2011 och den förödande tsunamin som följde tog många liv, minst 15 897 människor dog och omkring 2 500 försvann.

Hela samhällen påverkades av det som hände, även ostronodlare i Shizugawa Bay i regionen Miyagi. Ostron hade odlats i området i över hundra år och hade överlevt tidigare tsunamikatastrofer, men 2011 förstördes nästan alla vattenbruksanläggningar, odlarnas bostäder försvann och många förlorade livet. Man var inte säker på om odlingen skulle kunna fortsätta och många odlare kände därför att de inte kunde återvända.

Men för de odlare från Miyagi Prefecture Fisheries som stannade kvar medförde tsunamin och den förstörelse den orsakade att man började tänka på framtida generationer. Man bestämde sig för att se det som hade hänt som en möjlighet att se över sina odlingsmetoder.

Med hjälp från Världsnaturfonden i Japan och ett statligt bidrag påbörjade kooperativet ett treårigt pilotprogram för mer miljömässigt hållbara och ansvarsfulla arbetsmetoder.

 Bättre produktivitet

En stor förändring som gjordes var att minska antalet odlingsflottar. Innan tsunamin 2011 fanns över 1 000 flottar där både produktivitet och tillväxt ofta var dåliga. Som en del av pilotprogrammet minskade man antalet flottar till omkring 300 som sköttes av 32 odlare. Detta höjde produktiviteten och gjorde att ostronodlarna kunde behålla sin inkomst, samtidigt som de fick mer tid över till andra aktiviteter, man minskade även risken för framtida naturkatastrofer.

När pilotprogrammet var i mål ville kooperativet visa de stora förändringar man hade genomfört för hållbarare metoder och med hänsyn till framtida generationer. Med hjälp från Världsnaturfonden i Japan ansökte de om ASC-certifiering och 2016, bara fem år efter tsunamin, blev de den första ASC-certifierade odlingen i Japan.

Tillgång till nya butiker

Arbetet innebar att kooperativet fick uppmärksamhet från media, butiker och beredningsindustrin. Med ASC-märkningen kan odlarna sälja sina ostron under Toguras varumärke och nå stora butiker som AEON, Ito-Yokado och Coop. Man har också inlett ett samarbete med Daichi-wo-Mamoru-kai, Japans största distributör av ekologiska varor, eftersom alltfler återförsäljare bestämmer sig för att erbjuda ASC-märkta produkter.

Efter certifieringen har Toguras försäljningsintäkter från ostronodling ökat snabbare än i andra regioner och inkomsten steg till 150 % över nivåerna före tsunamin. Odlarna känner sig stolta över sin prestation och de kan berätta om det hårda arbete de har genomfört för att förbättra sina rutiner, trots svåra förutsättningar.

Inspiration för nästa generation

En annan synlig och påtaglig fördel med kooperativets nya syn på sina produkter och odlingsrutiner, är att man uppmuntrar unga odlare att satsa på arbete inom en sektor som tidigare dominerades av en allt äldre arbetskraft.

Satoshi Maekawa från Världsnaturfonden i Japan förklarar: “Att höra om ASC-certifieringen är inspirerande och gör att man känner sig stoltare som ostronodlare. Genomsnittsåldern för odlare håller på att förändras i takt med att söner, döttrar och andra unga engagerar sig i kooperativet.”

Bättre kvalitet, kortare arbetsdagar

Fördelarna med ASC varierar för olika odlare. Alla fördelar kan inte alltid mätas i siffror, men trots det är de viktiga att ta upp, som att låta ett inspirerande kooperativ visa för resten av världen hur de har förbättrat sina arbetsrutiner, med framtida generationer i åtanke. Fujio Abe, 56, är chef på Miyagi Fishery Cooperatives filial i Shizugawa och har arbetat på kooperativet sedan 1972.

“I jordbävningens kölvatten ville vi skifta från överproduktion till ett vattenbruk som inte blir en börda för naturen. När vi ansökte om ASC-certifieringen fick vi möjlighet att testa om våra insatser hade fungerat”, sa han. “Jag tror att den största förändring som vi upplevt är att övergången till ansvarsfullt vattenbruk och förvärvandet av ASC-certifiering har gett ökad inkomst genom förbättrad kvalitet och förkortad arbetstid, och att det har hjälpt till att locka nya odlare till yrket.”

Confidental Infomation