Go directly to content

Påverkan från ASC: Fuijan abaloneodling, Kina

I augusti 2019 blev Kinas största abaloneproducent först i landet att certifieras enligt ASC:s standard för abaloneodling. Den här utnämning innebar att Fuijan China-Singapore Everest Co. Ltd (FCSE) blev ledande i förändringen mot ett grönt vattenbruk i Kina. Odlingens ASC-certifiering blev ett föredöme för andra odlare.

Odlingen finns i Lianjiang-området i provinsen Fuijan, i vattnen kring ön Datan i Östkinesiska havet. Vattnen här erbjuder flera naturliga fördelar som måttlig salthalt och god syrenivå som gynnar japansk abalone.

Enligt FCSE:s president Wu Yongshou var det oerhört viktigt för företaget att få ASC-certifieringen för att kunna arbeta mot sin vision om att få tillgång till de övre segmenten av marknaden och hjälpa andra kinesiska abaloneodlare att granska och utveckla sina rutiner för ett större fokus på hållbarhet.

Internationellt erkännande

“Abalone som odlas i Kina matas huvudsakligen med havstång och konsumerar mer än en tredjedel av landets produktion av havstång. Eftersom de behöver rent vatten och sjögräs som mat är abaloneodling en bransch som passar utmärkt för grön och hållbar odling i Kina”, sa han.

“Vi ville få ett internationellt erkännande för den gröna och hållbara odlingsverksamheten med hjälp av ASC-certifiering, eftersom den är etablerad som ett globalt erkännande för bästa praxis och utförande.”

Spårbarhetssystem för fiskfoder

En del av de förändringar som odlaren gjorde för att bli certifierad var bland annat att byta ut sina flytande flottar av polystyren mot slittåligare alternativ som klarar vågorna bättre och minskar föroreningarna. Förbättrad hantering vid lossning av flottarna i havet infördes också. En annan viktig åtgärd var att FCSE inledde ett samarbete med Shanghai Ocean University för att utveckla ett spårbarhetssystem där foder, den marina miljön och förändringar av vattenkvalitet övervakas. Anställda på odlingen fick också en bättre arbetsmiljö.

“Vi ville även förbättra miljön för de som arbetar på våra odlingar, stärka produktionssäkerheten och fokusera på våra medarbetares hälsa och rättigheter. Vi har förbättrad bostäderna genom att bygga nya lägenheter, toaletter och duschar på ön Datan, det har verkligen höjt levnadsstandarden mycket”, sa Wu Yongshou.

 Nya anläggningar för medarbetare

Förändringar i arbetsförhållanden uppskattas verkligen av de anställda, som till exempel Dong Xiankun som har arbetat på odlingen sedan mars 2016. Han berättade att även mindre förbättringar, som att installera solskydd och utrusta flottarna med första hjälpen-utrustning, har gjort en märkbar skillnad.

“De nybyggda sovsalarna och hygienutrymmena på ön Datan, som ligger nära odlingen och flottarna, gör att de anställda kan vila och sova bättre. “Odlingens flottar har utrustats med första hjälpen-utrustning och mediciner, vilket innebär att mindre skador kan tas om hand omedelbart”, sa han.

Även om man nu är certifierad så berättade Wu Yongshou att ytterligare förbättringar planeras. Man kommer bland annat att införa tekniska hjälpmedel för att minska det manuella arbetet, förbättra säkerheten ytterligare och fortsätta minska plastavfallet.

”Arbetet med traditionellt vattenbruk är mycket hårt och tröttsamt, och arbetsmiljön är dålig. ASC-certifiering och ASC-krav kan öka produktionen och förbättra miljön för de anställda så att de får en värdig arbetssituation med regelbunden och rättvis betalning”, sa Wu Yongshou.

Confidental Infomation