Go directly to content

Hur bidrar ASC till FN:s mål för hållbar utveckling?

2015 godkände alla FN:s medlemsstater 17 mål för hållbar utveckling för att föra samman världen i ett globalt partnerskap för att verka för en bättre och mer hållbar framtid för alla.

De 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG) omfattar 169 mål som täcker ett stort antal frågor, bland annat fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Hos ASC strävar vi efter att säkerställa att vår planet behandlas på ett ansvarsfullt sätt och även säkerställa välfärden för människor som direkt eller indirekt är involverade i vattenbruk – så att det finns en tydlig anpassning till de syften och mål som FN:s hållbarhetsmål har.

Även om inte alla hållbarhetsmål är relevanta för vattenbruksnäringen arbetar vi på ASC med att kartlägga och avgöra hur många av dem som ligger inom vårt arbetsområde, och hur vi för närvarande bidrar till dem. Detta är en del av ASC:s åtaganden för att bedöma vår inverkan och använda denna information för att ständigt förbättra ASC:s program.

Många av SDG:s ligger inom ramen för ASC, och en ansvarsfull vattenbruksnäring har fler fördelar än bara livsmedelstrygghet – den kan även bidra till minskad ojämlikhet, till renare vatten, samhällsutveckling, fattigdomsbekämpning och till att bevara den biologiska mångfalden på land och till havs, samtidigt som den ger en ekonomisk tillväxt.

Denna kartläggning pågår just nu, och när det är färdigt kommer vi att publicera en detaljerad analys av ASC:s bidrag till vart och ett av SDG:s relevanta mål. Vi har också jämfört detta med bidrag från icke-certifierade vattenbruk, och de preliminära resultaten visar att icke-certifierade vattenbruk inte kan göra meningsfulla anspråk på att bidra till SDG:s mål på samma sätt som ASC. Detta beror på flera saker, men framför allt för att de saknar garantier för en ansvarsfull produktionsprocess.

Det pågående arbetet har redan klargjort vilka hållbarhetsmål hos SDG som ASC starkt bidrar till:

Genom att jämföra vårt bidrag får vi veta vad som är bra i ASC:s program, men framför allt så visar det om det finns potential för att ännu mer driva på standarder på ett sätt som passar in i FN:s viktiga arbete för hållbar utveckling.

Som en del av vårt ansvar för öppenhet kommer resultaten av denna jämförelse att göras tillgängliga för allmänheten, så håll utkik.

Confidental Infomation