Go directly to content

Spårbarhet – är dina fisk och skaldjur verkligen det som sägs på burken?

Fisk och skaldjur hör till de mest värdefulla handelsvarorna i världen och är en viktig näringskälla. De förser miljarder människor över hela världen med ett hälsosamt livsmedel, vilket innebär alltmer komplexa globala leveranskedjor.

På resan “från produktionen till bordet” kan fisk- och skaldjursprodukter passera ett antal produktionsled och byta händer mellan beredningsindustrin, olika grossister och slutligen butiker, vilket ofta gör det svårt att kontrollera deras ursprung och produktionshistoria.

Med våra hav, sjöar och floder under hot bryr sig människor alltmer om varifrån deras fisk och skaldjur kommer och om de verkligen är bra för dem och för miljön.

Inom vattenbruk måste spårbarhet omfatta “foder och odling till bord” och den måste även ses som en central komponent, särskilt av vattenbruksnäringens intressenter och beslutsfattare, för att:

 • uppnå ansvarsfull produktion
 • bekämpa olagliga metoder (till exempel avsiktlig felmärkning av fisk och skaldjur med en produkt av mindre värde)
 • förbättra tillgången till information
 • garantera livsmedelstrygghet
 • bygga upp konsumentens förtroende

Men vad är spårbarhet?

Spårbarhet inom leveranskedjan med fisk och skaldjur kan beskrivas som möjligheten att identifiera produktens ursprung och insatsvarornas källor, såsom foder och foderingredienser, samt möjligheten att kunna spåra bakåt och framåt genom att använda registrerad information för att avgöra en produkts specifika plats- och livsutveckling (Olsen och Borit 2012).

Hur kan ASC säkerställa spårbarhet?

Alla ASC-certifierade produkter kan spåras längs resan till butikshyllor eller restaurangmenyer där de säljs. Alla distributörer, beredningsindustrin, butiker och restauranger som handlar med ASC-certifierade fisk och skaldjur måste vara spårbarhetscertifierade enligt ASC-MSC:s regler och ha effektiva metoder för att säkerställa detta.

Spårbarhetscertifiering av ASC-MSC genom hela leveranskedjan säkerställer att ASC-märkta fisk och skaldjur har skaffats på lagligt sätt från en ansvarsfull ASC-certifierad källa, samt att de har hållits åtskilda från icke-certifierade fisk och skaldjur från “odling till bord”.

Standarden för spårbarhet består av fem huvudprinciper som varje företag måste följa för att få certifiera sig:

 1. Certifierat utbud – Företag måste köpa certifierade produkter från certifierade leverantörer
 2. Identifierbar – Certifierade produkter måste vara tydligt identifierbara
 3. Separering – certifierade produkter hålls avskilda från icke-certifierade
 4. Spårbara och registrerade – Certifierade produkter är spårbara och mängderna registreras
 5. Bra hantering – Företag har ett hanteringssystem på plats som följer kraven i standarden

Varje fisk har sin egen historia och genom spårbarhet kan vi få reda på den.

När effektiva system är på plats kan konsumenter vara säkra på att de fisk och skaldjur de köper kan spåras tillbaka till det ursprung som angivits, det vill säga det som de har haft för avsikt att köpa.

Vill du veta mer?

Belöna ansvarsfulla odlare: Titta efter ASC-märkningen

Om du vill handla och äta fisk- och skaldjursprodukter som har producerats på ett ansvarsfullt sätt och som är fullt spårbara till certifierad källa, titta efter ASC-märket när du handlar och äter ute. Och om det inte finns där – fråga varför!

Noter:

 1.  Olsen, P., & Borit, M., How to define traceability, Trends in Food Science & Technology (2012), http://dx.doi.org/ 10.1016/j.tifs.2012.10.003
Confidental Infomation