Go directly to content

Principer för en trovärdig standard enligt ISEAL

ISEAL är en global medlemsorganisation för ambitiösa, samarbetsinriktade och transparenta system för hållbarhet. Deras Riktlinjer för god praxis är ett globalt erkänd regelverk som beskriver metoder för effektiva och trovärdiga system för hållbarhet.

För närvarande är ASC det enda certifieringsprogrammet för vattenbruksom uppfyller alla ISEAL:s tre riktlinjer för god praxis, som alla fokuserar på viktiga delar i ett hållbarhetssystem:

  • ISEAL:s kod för fastställande av standarder – kräver samråd och beslutsfattande av många intressenter och garanterar tydliga granskningsbara villkor i själva standarden
  • ISEAL:s kod för försäkran – främjar en rigorös och lättillgänglig försäkran som garanterar exakta och transparenta resultat
  • ISEAL:s effekt-kod – riktlinjer för standarder för att mäta utvecklingen mot hållbarhetsmål och för att förbättra metoder på sikt

Fler än 140 organisationer världen över stödjer aktivt ISEAL, inklusive företag, myndigheter, icke-statliga organisationer och konsulter. Genom gemensamt arbete stärker de certifieringsprogrammen till förmån för människor och miljö.

ISEAL:s trovärdighetsprinciper vägleder alla certifieringsprogram som utvärderar miljömässig hållbarhet och socialt ansvar.

Confidental Infomation