Go directly to content

Hur kan ASC fortsätta vara oberoende?

Hur är vi finansierade och hur arbetar vi? Svar på dina viktigaste frågor. 

ASC (The Aquaculture Stewardship Council) är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation. Vi strävar efter att säkerställa att den globala fiskodlingsnäringen (vattenbruk) skyddar arbetare, respekterar lokalsamhällen där det finns odlingar, och att den inte skadar miljön.

Här kommer lite mer information om vårt oberoende och vår finansiering:

Varifrån får ASC pengar? 
ASC inkomst kommer från försäljningen av produkter som sålts med ASC:s märke. Det är emellertid helt frivilligt att använda märket, så certifierade odlingar behöver inte visa märket om de inte vill. Vi söker också bidrag för särskilda projekt som är till för att genomföra förbättringar inom vattenbruksnäringen. Ett aktuellt exempel är ett bidrag från den filantropiska organisationen Walton Family, som gick till ett gemensamt projekt med Fair Trade USA för att bidra till förbättringar inom indonesiskt vattenbruk.

Vem äger ASC?
ASC är helt självägande och oberoende. Vi arbetar med många partners, bland annat lokalsamhällen, myndigheter, icke-statliga organisationer, forskare, akademiker och industrin. Men ingen av dessa har någon äganderätt till ASC. Vi är helt oberoende och har förbundit oss till fullständig öppenhet i allt vi gör.

Certifierar ASC odlingar?
Nej. ASC sätter standarder som industrin ska följa, däribland de miljökrav och sociala kravsom odlingar måste uppnå för att bli certifierade och få ha ASC:s märke på sina produkter. Men ASC har ingen del i själva certifieringsprocessen för någon enskild odling. Odlingar som vill bli certifierade måste granskas av en grupp utomstående, kvalificerade, och oberoende bedömare som arbetar helt opartiskt.

Kan odlingar eller företag köpa ASC-certifiering?
Nej det kan dom inteASC sätter standarderna, men har inget att göra med de enskilda granskningar som beslutar om en odling har uppnått kraven och kan bli certifierad. Alla betalningar för granskningsprocessen beslutas tillsammans med den oberoende granskaren som betalas direkt av odlingarna. ASC får inga pengar för någon del av granskningen, eller för arbeten innan granskningen. ASC kontrollerar programmet noga, och granskningsrapporter publiceras i sin helhet på ASC:s hemsida för att säkerställa att certifieringsbeslut uteslutande grundas på hur odlingen är skött, och ingenting annat.

Confidental Infomation