Läs mer om varför vattenbruk – produktionen av odlade fisk- och skaldjursprodukter, kan bidra till att stoppa världshunger och undernäring, varför vattenbruk behöver bedrivas på ett ansvarsfullt sätt, och hur ditt val spelar roll.

Vad är ASC?

ASC är ett certifieringsprogram som märker fisk- och skaldjursprodukter och hjälper till att lösa några av vår tids mest brådskande utmaningar för konsumenter, samhälle och miljö.

Varför är vattenbruk viktigt?

Vattenbruk kan vara en klimatvänlig, hälsosam och näringsrik källa till protein som är lättillgänglig för miljarder människor runtom i världen.

Varför behöver vi ett ansvarsfullt vattenbruk?

Precis som all annan matproduktion kan vattenbruk, om det sköts på oansvarigt sätt, leda till negativ miljöpåverkan, utbrott av sjukdomar, och dåliga arbetsförhållanden

Hur bidrar man till förändring genom att köpa ASC-märkta fisk och skaldjur?

Är ASC en trovärdig standard?

Hur kan vi vara säkra på att ASC-certifiering leder till förbättringar?

×
×
×
Confidental Infomation