Go directly to content

Bli certifierad!

 • Hur en blir certifierad

För företag i leveranskedjan som vill ansöka om spårbarhetscertifiering, vänligen läs här.

Vi erbjuder tre olika typer av certifiering: för företag med en verksamhet, flera verksamheter, och flera verksamheter med ett internt hanteringssystem – så många olika producenter kan bli certifierade enligt våra standarder.

I de följande certifieringsguiderna hittar du lättåtkomlig information och instruktioner om hur du förbereder dig för certifiering.

 • Certifiering för en verksamhet: certifiering av en odling under en certifieringsenhet
 • hitta information om hur man blir certifierad i den här guiden.
 • Certifiering av flera verksamheter: certifiering av en grupp av odlingar under en certifieringsenhet
  => hitta information om hur man blir certifierad i den här guiden.
 • Certifiering av flera verksamheter med ett internt hanteringssystem: certifiering av en grupp odlingsplatser som administreras genom ett huvudkontor och som hanteras av interna hanteringssystem
  => hitta information om hur man blir certifierad i den här guiden.

Du kan hitta odlingsstandarden här.

Bedömningen av odlingen görs av ett oberoende certifieringsföretag eller ett bedömningsorgan för överensstämmelse (CAB) som tar ut en avgift baserat på sin egen prissättning.

För att hitta en lista över certifieringsorgan som är ackrediterade att utföra bedömningar mot ASC:s odlingsstandarder, gå till Hitta ett certifieringsföretag.

Vi rekommenderar att du:

 • Begär offert från två eller flera certifieringsföretag
 • Ser till att de har goda kunskaper och förståelse för din odlingsverksamhet eller andra liknande verksamheter
 • Kontrollerar att de kan utföra både miljömässiga och sociala granskningar
 • Kontrollerar deras språkkunskaper, eftersom översättningsbehov kan medföra kostnader
 • Intervjuar dem
 • Kontrollerar att deras tillgänglighet passar din tidsplan och att de tider som de har föreslagit verkar genomförbara när det kommer till omfattningen av din verksamhet, tidpunkten för den säsongsbundna delen av verksamheten som de kanske vill observera, och de berörda intressenterna
 • Ber dem att förse dig med vittnesmål från kunder de nyligen haft

Observera att tiden och kostnaden för certifiering kan variera beroende på hur ditt odlingsföretag ser ut. Kontakta oss på service@asc-aqua.org om du har ytterligare frågor angående kostnader för certifiering.

Confidental Infomation