Go directly to content

Varför certifiera vattenbruk

Världens befolkning  bedöms kommer stiga till mer än 9 miljarder vid år 2050. För att  säkra tillgången på mat för så många människor behöver vi i princip fördubbla vår nuvarande livsmedelsproduktion.

Fisk kan bidra till att vår växande befolkning får tillgång till bra och hälsosam  mat.  Fisk är ett  näringsrikt livsmedel som har mycket protein och lite fett. Fiskar är också mycket effektiva att omvandla foder till ätbara livsmedel, har ett lägre koldioxidavtryck och använder färre resurser än andra animaliska produktionssystem.[1]

Vildfångad fisk- och skaldjur  kan inte ensamt möta den växande globala efterfrågan. Fiskeresurserna är begränsade och 86 % [2] av de marina fiskbestånden är antingen helt utfiskade eller överfiskade.

Vattenbruk kan vara en del av lösningen. Vattenbruk är det snabbast växande produktionssystemet för livsmedel i världen, och mer än hälften av fisken som konsumeras är idag odlad [3].

Men den snabba efterfrågan på odlad fisk kommer inte utan sina egna problem och utmaningar. När vattenbruk inte drivs på ett ansvarsfullt  sätt kan det få en rad negativa konsekvenser, till exempel dålig skötsel av anläggningarna, vattenföroreningar, störningar i lokala ekosystem och dåliga arbetsförhållanden. Ju snabbare vattenbruksnäringen växer, desto mer kan den påverka miljön, arbetare och lokalsamhällen.

Genom att  tillsammans främja och arbeta för ansvarsfulla fisk- och skaldjursodlingar  så kan vi möta den växande efterfrågan samtidigt som vi kan minimera negativa miljömässiga och sociala effekter.

[1] Feeding 9 billion by 2050 – Putting fish back on the menu

[2] FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1089

[3] Food and Agriculture Organisation of the United Nations

Confidental Infomation