Go directly to content

Spårbarhet

Fisk- och skaldjursprodukter från ASC-certifierade odlingar kan märkas med ASC-logotypen.  För att märka ASC certifierade produkter, måste varje företag i leveranskedjan som äger och säljer en ASC-certifierad produkt ha ett giltigt spårbarhetscertifikat.

Spårbarhetscertifikatet säkerställer att varje företag i leveranskedjan som handlar med ASC-certifierade fisk- och skaldjursprodukter har effektiva system för spårning på plats. Detta försäkrar konsumenten att den ASC-märkta fisk- och skaldjursprodukten har hämtats lagligen från en ASC certifierad odling, har separerats från icke-certifierade fisk- och skaldjur, samt att den kan spåras längs leveranskedjan från odling till  försäljning till konsumenten.

För att maximera effektiviteten och reducera kostnaderna, och mot bakgrunden att många företag i leveranskedjan säljer både vildfångade och odlade fisk- och skaldjursprodukter, delar ASC spårbarhetssystem med Marine Stewardship Councils (MSC)

Standarden för spårbarhet består av fem huvudprinciper som varje företag måste följa för att få certifiera sig:

  • Att köpa från en certifierad leverantör
  • Certifierade produkter är identifierbara
  • Certifierade produkter är separerade
  • Produkter är spårbara och volymer är journalförda
  • Organisationen har ett hanteringssystem

Precis som odlingar så måste företag som vill bli spårbarhetscertifierade granskas av oberoende certifierare för att säkerställa att alla krav uppfyllts. En lista över certifieringsorgan runt om i världen som är ackrediterade att utföra bedömningar mot spårbarhetsstandarden finns på Assurance Services Internationals webbplats.

Kraven på spårbarhet finns i tre varianter för att kunna användas av många olika företag:

Standard

Gäller för företag med en eller flera verksamheter som hanterar eller handlar med certifierade produkter

Koncern

Gäller alla organisationer som hanterar certifierade produkter på flera verksamheter, där varje verksamhet kontrolleras och övervakas av ett huvudkontor

Konsumentinriktad verksamhet

Gäller för företag i olika storlekar som säljer direkt till slutkonsumenten

Mer information om spårbarhetscertifiering och enkla riktlinjer för hur du kommer igång finns under Bli certifierad! Riktlinjer för spårbarhet.

Confidental Infomation