Go directly to content

Marknadsföringsverktyg

ASC:s marknadsföringsverktyg är en resurs för att hjälpa ASC:s partners och licensinnehavare för ASC-logotypen. Där finns inspiration, vägledning och tillgångar för att skapa kampanjer som visar deras engagemang för ASC-certifierade fisk- och skaldjursprodukter.

Om du har ett aktivt licensavtal för ASC-logotypen och/eller avtal om marknadsföringsåtagande [Marketing Undertaking Agreement], kan du använda verktygen för att förbättra dina marknadsföringsaktiviteter, öka försäljningen av dina ASC-märkta produkter och öka medvetenheten om ditt engagemang för ansvarsfullt vattenbruk.

Användningen av ASC:s marknadsföringsverktyg och stilguiden och alla delar inom dem är gratis för ASC:s partners. Om du vill få en kopia av verktygen eller mer information, vänligen kontakta logo@asc-aqua.org

Verktygen erbjuder en mängd olika material som kan användas för att visa ett engagemang för certifierade fisk- och skaldjursprodukter, samtidigt som de ger möjligheten att skräddarsy delar så att de kan anpassas till de individuella marknadsföringskraven. De är ett komplement till ASC-logotypen och innehåller illustrationer och fotografier, färgvägledning, råd om teckensnitt och färdigdesignade exempel på hur du kan använda elementen för att förbättra dina marknadsföringsinitiativ.

Observera: Användning av marknadsföringsverktygen är begränsat till ASC:s spårbarhetscertifierade partners som har licensavtal för ASC-logotypen och/eller avtal om marknadsföringsåtagande [Marketing Undertaking Agreement].

Confidental Infomation