Go directly to content

Varför ska du använda ASC-logotypen?

Vad kan ASC-logotypen göra för dig?

ASC-logotypen identifierar ansvarsfullt odlade fisk- och skaldjursprodukter

ASC-märkningen kan användas av odlare, företag i leveranskedjan, fisk- och skaldjursvarumärken och återförsäljare

  • Den förmedlar dina goda affärsmetoder.
  • Genom att visa ditt engagemang för ansvarsfullt vattenbruk förbättrar den ditt rykte.
  • Den garanterar transparens, så att fisk- och skaldjursprodukter kan spåras från odling till bord.
  • Den hjälper odlarna att nå nya marknader, och skyddar befintliga marknader genom att fortsätta vara det föredragna valet hos konsumenter.
  • Genom att ge konsumenterna en länk till produktionen, tillför ASC-logotypen värde till fisk- och skaldjursprodukter i hela leveranskedjan.

Konsumenter

  • Det gör det möjligt för konsumenter att göra ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt val när de handlar fisk och skaldjur.
  • Genom att välja fisk och skaldjur med ASC-märkning, stödjer konsumenter odlare som delar deras värderingar och ger dem förtroende att deras köp bidrar positivt till miljön och arbetstagarnas rättigheter.
  • Det försäkrar konsumenterna om att deras inköp har producerats på ett ansvarsfullt sätt, med minimal inverkan på samhället och miljön, och att produkten är helt spårbar tillbaka till en välskött odling.
Confidental Infomation