Go directly to content

Logotypanvändning för olika användargrupper

Alla kommersiella, icke-kommersiella eller medieorganisationer kan ansöka om att få använda ASC-logotypen. Nedan kan du se vilken typ av licensavtal som krävs för olika typer av intressenter.

Kommersiell licensiering av logotyp

Företag i leveranskedjan

Om du är ett företag i leveranskedjan, fisk- och skaldjursvarumärke, återförsäljare, livsmedelsföretag, hotellkedja, restaurang eller fiskhandlare och vill använda ASC-logotypen, vänligen kontakta ecolabel@msc.org

För mer information om användning av logotypen, läs Användarhandboken för logotypen.

Icke-kommersiell licensiering av logotyp

Utbildningsorganisationer och icke-statliga organisationer

Icke-vinstdrivande, utbildnings- och offentliga organisationer som vill visa sitt stöd för ASC-programmet. För att ansöka om en logotyplicens, vänligen kontakta  logo@asc-aqua.org.

Certifierade odlingar

Odlingar som är ASC-certifierade och de som representeras av odlingen. För att ansöka om en logotyplicens, vänligen kontakta  logo@asc-aqua.org.

Ackrediterade certifieringsföretag

Bedömningsorgan för överensstämmelse (CABs) som har ackrediterats för granskning av odlingar och/eller företag enligt ASC:s standarder eller krav på spårbarhet. För att ansöka om en logotyplicens, vänligen kontakta  logo@asc-aqua.org.

Licensiering av logotyp till media

Media och förlag

Mediabolag som publicerar nyheter och inslag om ASC, och utgivare som tar upp ASC i sina publikationer.

Media och utgivare kan ansöka om att få använda ASC-logotypen med Formuläret för begäran om användning av ASC-logotyp (under Media logo licensing) på denna sidan.

Confidental Infomation