Go directly to content

Användarhandbok för logotypen

Vår logotyp ger konsumenterna förtroende för att de väljer fisk- och skaldjursprodukter som är helt spårbara, och som har genomgått oberoende certifiering som visar att de är odlade på ett ansvarsfullt sätt.

Användarhandboken för logotypen anger de grundläggande reglerna för hur du använder ASC-logotypen på produktförpackningar, på restaurangmenyer, i fiskdiskar och i reklammaterial från företag i leveranskedjan. Den förklarar hur du kan använda logotypen för största möjliga genomslagskraft, så att kunskapen och medvetenheten runt om i världen fortsätter att öka.

Information för andra användargrupper – odlingar, icke-kommersiell användning och media – hittar du här.

ASC har ett ansvar att reglera användningen av vår logotyp för att upprätthålla ett tydligt, konsekvent budskap och skydda investeringarna i logotypen från våra certifierade odlare och partners i leverantörskedjan. ASC-logotypen är både ett certifieringsmärke och ett varumärke, vilket innebär att strikta regler gäller för visningen av logotypen, både på produkter och i övriga fall. Det ligger i alla användares intresse att följa dessa riktlinjer, så att logotypen behåller sin integritet och sitt värde.

Marine Stewardship Council International – som är den separata handelsgruppen för Marine Stewardship Council (MSC) – fungerar som ASC:s agent när det gäller licensiering och administration av ASC-logotypen. På ASC:s vägnar utfärdar de licensavtal för logotyper och godkänner användningen av logotyper på produkter.

Confidental Infomation